Una mica d’història – A bit of history

El local on s’ubica Recordis Barcelona està situat a l’edifici on va néixer i viure l’escultor i pintor català Manolo Hugué (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945), un dels grans escultors del segle XX.

Diu d’ell Josep Casamartina i Parasols a El País, que era un artista “intuïtiu, bohemi i murri, la vida del qual i peripècies inspirarien un dels millors llibres de Josep Pla. Hugué no va ser un escultor grandiloqüent , ni va rondar el poder a la recerca d’encàrrecs de monuments pomposos, sinó que es va moure al seu aire d’una forma total, immers, això sí, en l’òrbita del seu gran amic Picasso, i va crear petites escultures saturades d’un encant colpidor. Potser aquest menyspreu per l’ambiciós és el que, a la llarga, condicionaria un merescut i durador reconeixement per part de museus i institucions internacionals; la seva figura sempre queda una mica vetllada, en segon terme. No obstant això, està present en les col·leccions d’importants museus europeus i nord-americans i el seu nom està íntimament lligat a l’eclosió de l’art modern”.

Per aprendre’n més:

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Hugu%C3%A9

http://elpais.com/diario/2007/04/21/babelia/1177110370_850215.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/23/cultura/1235416334.html

Vida de Manolo contada por él mismo, Josep Pla. Libros del Asteroide. Barcelona, 2008.

Recordis Barcelona is located in the building where born and lived the catalan sculptor and painter Manolo Hugué (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945), one of the great sculptors of the 20th century.

 Josep Casamartina i Parasols tells about him at El Pais, that was an artist “intuitive, Bohemian and rogue, the life of which and adventures would inspire one of the best books of Josep Pla. Hugué was not a boastful sculptor, nor approachet to power in search of commissions from lofty monuments, he moved by himself in a total way, immersed in the orbit of his friend Picasso, and created small sculptures overwhelming charm-saturated. Perhaps this disregard for the ambitious is what, in the long term, determined a well-deserved and long-lasting recognition from museums and international institutions; his figure is always a little veiled, in second term. However, it is present in the collections of major European and American museums and his name is closely linked to the emergence of modern art”.

To learn more:

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Hugu%C3%A9

http://elpais.com/diario/2007/04/21/babelia/1177110370_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/23/cultura/1235416334.html
Manolo’s life told by himself, Josep Pla. The asteroid books. Barcelona, 2008.